ประชาสัมพันธ์
  วันที่ รายการข่าวสารเอกสาร
  Data pager
  Page size:
  PageSizeComboBox
  select
   46 items in 5 pages
  64~/upload_information/รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผลฯ ไตรมาส 1-67.pdf15 กุุมภาพันธ์ 2567สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาสที่ ๑ เอกสาร
  63~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 67 (66ไปพลางก่อน).pdf21 มกราคม 2567แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เฉพาะโครงการขับเคลื่อนฯ เอกสาร
  62~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปี 2566 ไปพลางก่อน (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ).pdf27 พฤศจิกายน 2566แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปี 2566 ไปพลางก่อน (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)เอกสาร
  61~/upload_information/คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฯโครงการขับเคลื่อน.pdf30 ตุลาคม 2566คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการฯขับเคลื่อน พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำหรับหน่วยงาน PMเอกสาร
  60~/upload_information/คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (ยกเว้นโครงขับเคลื่อน).pdf16 ตุลาคม 2566คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ยกเว้นโครงการฯขับเคลื่อน) พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  58~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 2).pdf9 สิงหาคม 2566แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับแผนครั้งที่ 2)เอกสาร
  57~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1).pdf22 พฤษภาคม 2566แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1)เอกสาร
  56~/upload_information/ขั้นตอนการปรับแผนฯ ปี66.pdf16 มีนาคม 2566ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P)เอกสาร
  55~/upload_information/รายงานไตรมาสที่ 1-2566 ok.pdf9 กุุมภาพันธ์ 2566รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1เอกสาร
  54~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566.pdf27 ธันวาคม 2565แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เอกสาร